Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.229

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE.
z dnia 7 maja 1920 r.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dziennik Praw 1919 r. № 61 poz. 364) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1920 r. (Dziennik Ustaw 1920 r. № 36 poz. 208) niniejszem przedłużam na dalszy okres do dnia 2 sierpnia r. b. moc obowiązującą rozporządzenia z dnia 9 marca r. b. w przedmiocie ograniczenia czasu funkcjonowania zakładów publicznych na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. Ust 1920 r. № 22 poz. 122).
Warszawa, dnia 7 maja 1920 r.