§ 1. - Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z... - Dz.U.1934.47.417 - OpenLEX

§ 1. - Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.47.417

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1934 r.
§  1.
W § 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 23, poz. 172) wyrazy: "do dnia 31 maja 1934 r." zastępuje się wyrazami: "do dnia 31 sierpnia 1934 r. włącznie".