Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.11.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 2 lutego 1920 r.
o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku, w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku, w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny, ogłoszonej w Dzienniku Praw z dnia 1 sierpnia 1919 roku, Nr 61, poz. 364, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1920 r., ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1920 roku, Nr 9, poz. 54, niniejszem przedłużam moc obowiązującą rozporządzeń moich, wydanych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego, na okres 3 miesięcy, od dnia 2 lutego 1920 roku do dnia 2 maja 1920 roku na miejscowości następujące:
1) m. st. Warszawę, 2) m. Łódź i powiaty: 1) Będziński, 2) Częstochowski, 3) Błoński, 4) Opatowski, 5) Augustowski, 6) Suwalski i 7) Sejneński.