Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.43.307

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1919 r.

USTAWA
z dnia 27 maja 1919 r.
o przedłużeniu czasu służby popisowym roczników 1896, 1897, 1898 i 1899, powołanym na obszarze Generalnego Okręgu Krakowskiego.

Art.  1.

Popisowym roczników 1896, 1897, 1898 i 1899, którzy na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 24 grudnia 1918 r. № 423 (Dz. Rozkazów Wojskowych № 14) powołani zostali na obszarze Generalnego Okręgu Krakowskiego do czynnej służby wojskowej na okres 4-ch miesięcy, przedłuża się czas służby o 3 miesiące.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.