Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1921 r.
§  4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.