Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.52.318

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 30 czerwca 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia czasokresu przedawnienia niektórych roszczeń, objętych ustawą z dnia 26 marca 1919 r. (Dz. Pr. Nr 27 poz. 246).

Art.  1.

Termin 30 czerwca 1920 r., wymieniony w art. 1 ustawy z dnia 26 marca 1919 r. w przedmiocie wstrzymania biegu przedawnienia niektórych roszczeń na obszarze b. żabciu austrjackiego (Dz. Praw № 27 poz. 246), przesuwa się na dzień 30 czerwca 1922 r., zaś dzień 1 lipca 1920 r., wymieniony w art. 2 tejże ustawy, zmienia się na dzień 1 lipca 1922 r.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie dnia 1 lipca 1920 r.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Sprawiedliwości.