Art. 16. - [Udostępnianie danych z Rejestrów] - Przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.560 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2024 r.
Art.  16.  [Udostępnianie danych z Rejestrów]

Dane z Rejestru publicznego oraz Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, są dostępne bez ograniczeń oraz publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.