[Sposób udostępniania informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] - Art. 70. - Przeciwdziałanie praniu... - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Sposób udostępniania informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  70.  [Sposób udostępniania informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych]

Informacje, o których mowa w art. 59, zgromadzone w Rejestrze są udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.