[Przeznaczenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] - Art. 55. - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz... - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Przeznaczenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  55.  [Przeznaczenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zwany dalej "Rejestrem", jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach, o których mowa w art. 61 ust. 1.