Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  55.  [Przeznaczenie Rejestru]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zwany dalej "Rejestrem", jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek wymienionych w art. 58.