Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  194.  [Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych]

Tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.