Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  191.  [Zniesienie Międzynarodowego Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego i utworzenie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego]
1.  Znosi się Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego.
2.  Tworzy się Komitet Bezpieczeństwa Finansowego.
3.  Komitet Bezpieczeństwa Finansowego przedkłada Generalnemu Inspektorowi do zatwierdzenia regulamin Komitetu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.