[Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów] - Art. 129a. - Przeciwdziałanie praniu... - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 129a. - [Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  129a.  [Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów]
1. 
Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16, zwana dalej "działalnością na rzecz spółek lub trustów", jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.
2. 
Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów nie obejmuje radców prawnych, adwokatów oraz spółek, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052).