Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1213 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2020 r.
Art.  8.  [Organ właściwy]

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem Urzędu", jest organem właściwym w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.