Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2050 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  68.  [Sprzeczna z prawem reklama lub promocja]

Kto prowadzi reklamę lub promocję wbrew zakazom określonym w art. 20 ust. 1 lub 3, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.