[Posiadanie nieznacznej ilości na własny użytek sprawcy] - Art. 62a. - Przeciwdziałanie narkomanii. - Dz.U.2023.172 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 62a. - [Posiadanie nieznacznej ilości na własny użytek sprawcy] - Przeciwdziałanie narkomanii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.172 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r. do: 13 marca 2023 r.
Art.  62a.  [Posiadanie nieznacznej ilości na własny użytek sprawcy]

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.