[Zakaz ustalania przez strony daty doręczenia faktury lub rachunku] - Art. 8a. - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 8a. - [Zakaz ustalania przez strony daty doręczenia faktury lub rachunku] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  8a.  [Zakaz ustalania przez strony daty doręczenia faktury lub rachunku]

Strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.