[Wyłączenie możliwości powoływania się na oświadczenie mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy o braku takiego statusu] -... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 4b. - [Wyłączenie możliwości powoływania się na oświadczenie mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy o braku takiego statusu] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  4b.  [Wyłączenie możliwości powoływania się na oświadczenie mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy o braku takiego statusu]

Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą nie może powoływać się przeciwko wierzycielowi będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą na jego oświadczenie, że nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą, chyba że mimo dołożenia należytej staranności nie wiedział o nieprawdziwości tego oświadczenia.