[Wyłączenie stosowania przepisu o wysokości odsetek za opóźnienie] - Art. 4a. - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 4a. - [Wyłączenie stosowania przepisu o wysokości odsetek za opóźnienie] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  4a.  [Wyłączenie stosowania przepisu o wysokości odsetek za opóźnienie]

Do transakcji handlowych nie stosuje się przepisu art. 481 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459).