[Termin zakończenia postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Art. 13r. -... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13r. - [Termin zakończenia postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13r.  [Termin zakończenia postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]

Postępowanie powinno być zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia.