[Czas trwania kontroli] - Art. 13o. - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13o. - [Czas trwania kontroli] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13o.  [Czas trwania kontroli]

Czas trwania kontroli w ramach jednego postępowania nie może przekraczać 20 dni roboczych.