[Stosowanie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów do kontroli przeprowadzanych w ramach postępowania w sprawie... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13n. - [Stosowanie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów do kontroli przeprowadzanych w ramach postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13n.  [Stosowanie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów do kontroli przeprowadzanych w ramach postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]

Do kontroli przeprowadzanej na podstawie art. 13i ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 105a ust. 6 i 7, art. 105b ust. 4, art. 105f-105h, art. 105j i art. 105k ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.