[Ustalenie wysokości odsetek ustawowych] - Art. 11b. - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 11b. - [Ustalenie wysokości odsetek ustawowych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  11b.  [Ustalenie wysokości odsetek ustawowych]

Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1)
1 stycznia - do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;
2)
1 lipca - do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.