Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.369

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 19 lipca 1919 r.
o przebudowie węzła kolejowego warszawskiego.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do poczynienia wszelkich potrzebnych czynności celem przebudowy węzła kolejowego warszawskiego.

Art.  2.

Kosztorys przebudowy zatwierdzi Rada Ministrów na wniosek Ministra Kolei Żelaznych, a potrzebne kredyty wstawi Ministerstwo Kolei Żelaznych corocznie w preliminowanej wysokości do budżetu.

Art.  3.

Nieruchomości, objęte ogólnym projektem przebudowy, podlegają przymusowemu wywłaszczeniu w trybie przez dekret z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 162) przewidzianym.

Art.  4.

Minister Kolei Żelaznych mocen jest już teraz, a więc przed zatwierdzeniem kosztorysu, przystąpić do natychmiastowego rozpoczęcia przebudowy węzła kolejowego warszawskiego według planu, przez Ministra ułożonego.

Art.  5.

Na te natychmiastowe roboty przyznaje się Ministrowi Kolei Żelaznych na rok 1919 kredyt w wysokości 15 miljonów marek.

Art.  6.

Wykonanie ustawy należy do Ministra Kolei Żelaznych.

Art.  7.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.