§ 3. - Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.53.528

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2004 r.
§  3.
1.
Komitety wyborcze prowadzą księgi rachunkowe w sposób zapewniający jasne, rzetelne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania wyborczego.
2.
Komitety wyborcze partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze sporządzają sprawozdanie wyborcze według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.
Komitety wyborcze wyborców sporządzają sprawozdanie wyborcze według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.
Wykaz rodzajów dokumentów załączanych do sprawozdania wyborczego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.