Art. 7. - Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 r. Montreal.1988.02.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.48.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2004 r.
Artykuł  VII
1.
Niniejszy protokół po jego wejściu w życie będzie otwarty do przystąpienia dla każdego innego Państwa, które nie jest jego sygnatariuszem.
2.
Każde Państwo, które nie jest Stroną Konwencji, może przystąpić do niniejszego protokołu, jeśli w tym samym czasie ratyfikuje Konwencję lub przystąpi do niej zgodnie z postanowieniami artykułu 15 tej Konwencji.
3.
Dokumenty przystąpienia będą składane u depozytariuszy, a przystąpienie nabierze mocy trzydziestego dnia po złożeniu ich do depozytu.