Art. 9. - [Prawo do pokrycia ujemnego salda a prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi wytwarzania energii elektrycznej przez jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  9.  [Prawo do pokrycia ujemnego salda a prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi wytwarzania energii elektrycznej przez jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy]
1. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda nie przysługuje wytwórcy dla tej części energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, w odniesieniu do której korzysta on z prawa do wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego usługi, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131).
2. 
Operator systemu przesyłowego przekazuje, do 5. dnia miesiąca, do operatora rozliczeń energii odnawialnej, informację o energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1.