Art. 86. - [Wymierzenie kar pieniężnych] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  86.  [Wymierzenie kar pieniężnych]

Kary pieniężne, o których mowa w art. 85, wymierza Prezes URE w drodze decyzji.