Art. 8. - [Posiadanie wymaganych układów i systemów jako warunek przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  8.  [Posiadanie wymaganych układów i systemów jako warunek przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda]

Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje wytwórcy, jeżeli dana morska farma wiatrowa posiada układy i systemy, o których mowa w art. 47.