Art. 75. - [Prezes URE jako podmiot udzielający pomocy publicznej] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  75.  [Prezes URE jako podmiot udzielający pomocy publicznej]
1. 
Prezes URE jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w odniesieniu do pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej ustawy.
2. 
Obowiązek Prezesa URE jako podmiotu udzielającego pomocy na podstawie niniejszej ustawy, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wykonuje operator rozliczeń energii odnawialnej.