Art. 72. - [Uzupełniające stosowanie do kontroli przepisów Prawa przedsiębiorców] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  72.  [Uzupełniające stosowanie do kontroli przepisów Prawa przedsiębiorców]

W sprawach dotyczących kontroli wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029).