Art. 71. - [Doręczenie decyzji nakazującej zwrot pomocy lub ustalającej prawidłową cenę skorygowaną] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  71.  [Doręczenie decyzji nakazującej zwrot pomocy lub ustalającej prawidłową cenę skorygowaną]

Prezes URE przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej informację o decyzji, o której mowa w art. 70, w terminie 3 dni od dnia jej wydania.