Art. 66. - [Zakres kontroli przeprowadzanej przez Prezesa URE] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  66.  [Zakres kontroli przeprowadzanej przez Prezesa URE]

Prezes URE może przeprowadzić kontrolę zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 8 i art. 12 ust. 2, oraz przekazanych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 26 ust. 4 pkt 2, oraz prawidłowości ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6.