Art. 63. - [Przyłączanie morskich farm wiatrowych do sieci - uzupełniające stosowanie przepisów Prawa energetycznego] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  63.  [Przyłączanie morskich farm wiatrowych do sieci - uzupełniające stosowanie przepisów Prawa energetycznego]

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do przyłączania morskich farm wiatrowych do sieci stosuje się art. 7, art. 7a i art. 8 ustawy - Prawo energetyczne.