Art. 61. - [Stosowanie przepisów o rozporządzaniu zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy do każdoczesnego właściciela zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  61.  [Stosowanie przepisów o rozporządzaniu zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy do każdoczesnego właściciela zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]

Przepisy art. 58-60 stosuje się do każdoczesnego właściciela zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.