Art. 51. - [Przekształcenie wstępnych warunków przyłączenia w warunki przyłączenia; przedłużenie okresu ważności wstępnych warunków przyłączenia] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  51.  [Przekształcenie wstępnych warunków przyłączenia w warunki przyłączenia; przedłużenie okresu ważności wstępnych warunków przyłączenia]
1. 
Z dniem:
1)
wydania wytwórcy decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo
2)
rozstrzygnięcia aukcji w przypadku wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1

- wstępne warunki przyłączenia wydane wytwórcy posiadającemu ważne wstępne warunki przyłączenia, ubiegającemu się o przyłączenie morskich farm wiatrowych do sieci, stają się warunkami przyłączenia ważnymi przez 2 lata od tego dnia. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej przekazuje temu wytwórcy projekt umowy o przyłączenie w terminie 60 dni od tego dnia.

2. 
Na wniosek wytwórcy ubiegającego się o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci, złożony do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej nie później niż na 2 miesiące przed upływem okresu ważności wstępnych warunków przyłączenia, okres ważności wstępnych warunków przyłączenia ulega przedłużeniu o 2 lata.
3. 
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej potwierdza pisemnie złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, wskazując w tym potwierdzeniu w szczególności termin ważności wstępnych warunków przyłączenia.