Art. 46. - [Publikacja informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu z dostawcami materiałów i usług] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  46.  [Publikacja informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu z dostawcami materiałów i usług]

Wytwórca zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej na co najmniej 30 dni przed przeprowadzeniem dialogu.