Art. 41. - [Zbywalność prawa do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  41.  [Zbywalność prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda jest prawem zbywalnym, przechodzi na następców prawnych, z uwzględnieniem art. 64 i art. 65, i podlega egzekucji.
2. 
Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, może żądać od operatora rozliczeń energii odnawialnej potwierdzenia na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania, prawa wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.