Art. 37. - [Analiza finansowa inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej jako tajemnica przedsiębiorstwa] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  37.  [Analiza finansowa inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej jako tajemnica przedsiębiorstwa]

Wytwórca, który uznaje informacje, o których mowa w art. 36, za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest obowiązany wskazać Prezesowi URE, które z tych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.