Art. 109. - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  109. 

Operator systemu przesyłowego dostosuje instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 94, do wymagań wynikających z art. 9g ust. 6 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 94, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.