Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.250 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2020 r.
Art.  104. 

Minister właściwy do spraw energii w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy wyda rozporządzenie na podstawie art. 56 ust. 1 dla roku 2019 oraz 2020.