Art. 93. - [Odwołanie a wykonanie orzeczenia] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  93.  [Odwołanie a wykonanie orzeczenia]
1. 
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania orzeczenie nie podlega wykonaniu.
2. 
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie orzeczenia.