Art. 81. - [Przepisy o radcach stosowane do referendarzy; zakaz zatrudnienia w Prokuratorii Generalnej osoby bliskiej referendarzowi] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  81.  [Przepisy o radcach stosowane do referendarzy; zakaz zatrudnienia w Prokuratorii Generalnej osoby bliskiej referendarzowi]
1. 
Do osób zatrudnionych na stanowisku referendarza stosuje się przepisy art. 31, art. 51 ust. 3, art. 59, art. 62-66, art. 69, art. 70, art. 72 i art. 76.
2. 
Osoba pozostająca z referendarzem w takiej relacji, która uprawniałaby tę osobę do odmowy składania zeznań na podstawie art. 261 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, nie może zostać zatrudniona w Prokuratorii Generalnej.