Art. 71. - [Dodatkowy urlop wypoczynkowy] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  71.  [Dodatkowy urlop wypoczynkowy]
1. 
Radcy przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:
1)
6 dni - po 10 latach pracy w Prokuratorii Generalnej;
2)
12 dni - po 15 latach pracy w Prokuratorii Generalnej.
2. 
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w Prokuratorii Generalnej na stanowiskach referendarza, radcy, wiceprezesa i Prezesa oraz w sądzie lub prokuraturze na stanowiskach asesorów sądowych, asesorów prokuratorskich, sędziów i prokuratorów.