Art. 57. - [Obowiązki radców] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  57.  [Obowiązki radców]

Radca wypełnia obowiązki wynikające ze ślubowania, w szczególności przez:

1)
staranne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań i czynności służbowych;
2)
dbałość o celowość podejmowanych działań przy wykonywaniu zadań i czynności służbowych;
3)
współpracę z przełożonymi i innymi radcami, a także podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa, organ administracji rządowej lub osobę zastępowaną;
4)
podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
5)
dbałość o właściwą organizację zadań oraz czynności służbowych;
6)
podejmowanie działań zgodnych z kodeksem dobrych praktyk.