Art. 24. - [Wskazanie organu właściwego do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  24.  [Wskazanie organu właściwego do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa]

Prezes Prokuratorii Generalnej z urzędu lub na wniosek sądu wskazuje, który organ jest właściwy do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa.