Art. 2. - [Urząd Prokuratorii Generalnej] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  2.  [Urząd Prokuratorii Generalnej]
1. 
Obsługę Prokuratorii Generalnej oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej zapewnia Urząd Prokuratorii Generalnej.
2. 
Siedzibą Urzędu Prokuratorii Generalnej jest miasto stołeczne Warszawa.