Art. 124. - [Sprawy przekazane do prowadzenia jednostkom organizacyjnym Skarbu Państwa] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  124.  [Sprawy przekazane do prowadzenia jednostkom organizacyjnym Skarbu Państwa]

Do spraw przekazanych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa do prowadzenia właściwym jednostkom organizacyjnym Skarbu Państwa przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.