Art. 121. - [Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej za rok 2016] - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1109 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Art.  121.  [Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej za rok 2016]

Prezes Prokuratorii Generalnej składa sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa za rok 2016 w terminie określonym w art. 3.