§ 11. - Program pilotażowy "Profilaktyka 40 PLUS".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.116 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
§  11.  11
 Fundusz dokonuje oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników tego programu i przekazuje tę ocenę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż w terminie do dnia 30 września 2024 r.
11 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1239) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2023 r.