[Okres obowiązywania zakazu zawarcia umowy] - Art. 577. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 577. - [Okres obowiązywania zakazu zawarcia umowy] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  577.  [Okres obowiązywania zakazu zawarcia umowy]

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.